Kalendář 2020

Kalendář akcí 2020

Plán přípravy reprezentace 

kadet (14–15 let), junior (16–17 let, 18–20 let) senior (21 let a starší)

Bodované kontrolní a postupující soutěže

11. ledna – Praha, I. kolo Národního poháru
– postupující národní soutěž
15. února – Praha, Pohár TKF
– přípravná soutěž
14. března – Brno, II. kolo Národního poháru
– postupující národní soutěž
4. dubna – Praha, Prague Open Cup
– postupující mezinárodní soutěž
16. května – Praha, III. kolo Národního poháru
– postupující národní soutěž
18. – 21. června – Mistrovství Evropy ETKF
– U15, U17, U20, senior
20. září – Praha, Fudokan Open Cup
– postupující mezinárodní soutěž
3. října – Praha, Pohár TKF
– přípravná soutěž
17. října – Praha, MČR
– U15, U17, U20, senior nominace 2020
26. – 29. listopadu – Srbsko, Mistrovství Evropy Fudokan karate
– U15, U17, U20, senior
19. prosince – Praha, Vánoční pohár
– přípravná soutěž

Bodované přípravné a výběrové semináře
a soustředění 

1. – 2. února – Praha, výběrové soustředění reprezentace
– přípravné soustředění
28. března – Praha, Soustředění reprezentace,
– kontrolní závod, příprava na ME
25. dubna – Soustředění reprezentace
– příprava na ME
06. – 07. června – Praha, Soustředění reprezentace
– příprava na ME
22. – 30. srpna – Monínec, Soustředění reprezentace
– příprava na ME
18. – 20. září – Praha, Mezinárodní soustředění reprezentace 
– příprava na ME
28. října – 1. listopadu – Praha, soustředění reprezentace 
– příprava na ME
21. – 22. listopadu – Praha, soustředění reprezentace 
– příprava na ME

Maximální počty reprezentantů pro MS 2020
Senior/seniorky – 2 reprezentanti/individuální disciplína, 1 tým/týmová disciplína (enbu, kata tým, kumite tým)
Kadet/kadetky, junior/juniorky – 4 reprezentanti/individuální disciplína,
2 týmy/týmová disciplína (enbu, kata tým, kumite tým)
Výběr provádí reprezentační trenér na základě bodového systému
a soustředění. 

Změny a doplňky kalendáře vyhrazeny, všechny změny budou uvedeny na internetových stránkách www.fudokan.cz