Kalendář 2019

Kalendář akcí 2019

Plán přípravy reprezentace 2019

kadet (14–15 let), junior (16–17 let, 18–20 let) senior (21 let a starší)

Bodované kontrolní a postupující soutěže 2019


27. ledna – I. kolo Národního poháru – postupující národní soutěž, Praha
9. března – Prague Open Cup – postupující mezinárodní soutěž, Praha
14. dubna – II. kolo Národního poháru – postupující národní soutěž, Praha
18. května – III. kolo NP – postupující národní soutěž, Brno
22. září – World Fudokan Open Cup – postupující mezinárodní soutěž, Praha
30. října – 3. listopadu – Mistrovství světa, hlavní akce, mistrovská soutěž, Německo

16. listopadu – Pohár TKF – přípravná soutěž, Praha
30. listopadu – MČR seniorů – nominační soutěž 2020, Praha
Po každém kontrolním závodě se bude konat soustředění širší reprezentace

Bodované přípravné a výběrové semináře a soustředění 

13. ledna – Soustředění reprezentace, příprava na MS, Praha 
30.–31. března – Soustředění reprez, kontr.závod příprava na MS, Praha 
4.–5. května – Soustředění reprezentace, příprava na MS, Praha 
2. črvna – Výběrové soustředění reprezentace, příprava na MS, Praha 
3.–10. srpna – Soustředění reprezentace, příprava na MS, Sedlec 
19.–22. září – Mezinárodní soustředění reprezentace, výběrové soustředění, příprava na MS, Praha
12. října – Soustředění reprezentace, příprava na MS, Praha
19. října – Soustředění reprezentace, příprava na MS, Praha
7. prosince – Soustředění reprezentace, přípravné soustředění, Praha

Maximální počty reprezentantů pro MS 2019
Senior/seniorky – 2 reprezentanti/individuální disciplína, 1 tým/týmová disciplína (enbu, kata tým, kumite tým)
Kadet/kadetky, junior/juniorky – 4 reprezentanti/individuální disciplína, 2 týmy/týmová disciplína (enbu, kata tým, kumite tým)
Výběr provádí reprezentační trenér na základě bodového systému a soustředění.
 

Změny a doplňky kalendáře vyhrazeny, všechny změny budou uvedeny na internetových stránkách www.fudokan.cz