Zkušební řád

ČESKÉ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN

Funkce technických stupňů
Barva pásku v tradičním karate označuje výkonnostní stupeň jednotlivce. V tomto smyslu není pásek jen prostředkem k výkonnostní identifikaci, ale také označením toho, co se ještě karateka musí naučit. Stupeň pásku neukazuje výlučně schopnost provést různé techniky, ale i morální a charakterové vlastnosti, schopnost sportovního chování. Zkušební řád je pevně stanoveným systémem. je to dlouholetá výzva, kterou každý karateka musí akceptovat již na začátku své cesty tradičním karatedo k úspěchu a poznání.

Etiketa při zkoušce
Ke zkoušce přistupuje karateka řádně oblečen v bílém karate gi. Po vyvolání vystupuje s jistotou a sebedůvěrou, ukloní se před komisařem s patřičnou vážností, respektem a přesvědčením o pozitivním průběhu zkoušky. Vnitřně je připraven vydat maximum tělesné i duševní síly. Bude-li výsledek zkoušky negativní, karateka úklonou ukáže, že má úctu ke zkušebnímu komisaři a jeho rozhodnutí. Slibuje tím, že při opakování zkoušky ze sebe vydá více, aby byl výsledek pozitivní. Důležité je též, aby kladný výsledek zkoušky nevedl ke ztrátě skromnosti karateky.

Poznámky
Při Kihon v Kiba-Dachi po třetí akci Ki-ai, v Zenkutsu-Dachi po páté akci Ki-ai. Při Kumite protiúder s Ki-ai.

 9 KYU – bílé obi

Kihon

 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Oi-Tsuki, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri

Kata

 • Taikyoku Shodan
 8 KYU – žluté obi

Kihon

 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Oi-Tsuki, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Mawate
 • 5x Kokutsu-Dachi vpřed s Shuto-Uke, Mawate
 • 5x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage

Kata

 • Heian Shodan, Taikyoku Nidan

Kumite

 • Gohon-Kumite
 • Útok 5x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, po páté technice protiútok
 • Útok 5x Chudan-Oi-Tsuki, obrana Soto-Uke, po páté technice protiútok
 7 KYU – oranžové obi

Kihon

 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Oi-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Gyaku-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyaku-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Gyaku-Tsuki
 • 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Jodan-Mae-Geri
 • 5x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
 • 5x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany

Kata

 • Heian Nidan, Taikyoku Sandan

Kumite Sanbon Kumite

 • Útok 3x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, protiútok
 • Útok 3x Chudan-Oi-Tsuki, obrana Soto-Uke, protiútok
 • Útok 3x Chudan-Mae-Geri, obrana Gedan-Barai, protiútok
 6 KYU – zelené obi
Kihon

 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Gyaku-Tsuki, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sabon-Tsuki, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi
 • 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Kizami-Tsuki
 • 5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ren-Geri (Mae-Geri-Chudan stáhnout zpět, vpřed Mae-Geri-Jodan)
 • 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
 • 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri

Kata

 • Heian Sandan

Kumite Kihon-Ippon-Kumite

útok vpravo a vlevo Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, obrana Gedan-Barai, libovolný protiútok

 5 KYU – modré obi
Kihon

 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sabon-Tsuki, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi, Gyaku-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Age-Uke, Gedan-Barai, Gyaku-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi zpět se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, Kizami-Mae-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, Mawate
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri-Ren-Geri (Kizami-Geri-Chudan, vpřed Mae-Geri-Keage-Jodan)
 • 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
 • 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri

Kata

 • Heian Yondan

Kumite Kihon-Ippon-Kumite

útok vlevo a vpravo Jondan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, libovolná obrana a protiútok

 4 KYU – modré obi
Kihon

 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sanbon-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku-Uchi-Uke, Kizami-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi, Uraken-Uchi
 • 5x Zenkutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami-Yoko-Geri-Kekomi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Oi-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mawashi-Geri, Gyaku-Tsuki
 • 3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
 • 3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
 • 4x Zenkutsu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Yoko-Geri-Keage stejnou nohou bez došlapu na zem
 • 4x Zenkustu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Mawashi-Geri stejnou nohou bez došlapu na zem

Kata

 • Heian Godan

Kumite Sanbon Kumite

Tori Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-mae-Geri, Uke Gyaku-Age-Uke, Gyaku-Soto-Uke, Gyaku-Gedan-Barai

 3 KYU – hnědé obi
Kihon

 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gyaku-Sanbon-Uke5x Kokutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyaku-Tsuki, Age-Uke
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Uraken-Uchi, Gyaku-Tsuki
 • 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami Mae-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Shuto-Uchi
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Age-Uke, Gyaku-Tsuki, Gedan-Barai
 • 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, obrat vpřed do Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi
 • 3x Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Mawashi-Geri-Ren-Geri (Kizami-Mawashi-Geri-Chudan, vpřed Mawashi-Geri-Jodan)
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ushiro-Geri
 • Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Gyaku-Tsuki
 • Jiyu-Kamae, bojová kombinace dle zkušebního komisaře

Kata

 • Tekki Shodan
 • Taiji Shodan

Kumite Jiyu-Ippon-Kumite

Jodan-Oi-Tsuki, Chudan Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi

 2 KYU – hnědé obi
Kihon

 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Sanbon-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Jodan-Oi-Tsuki, Gyaku-Mae-Empi, Tate-Empi, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi
 • 5x Zenkutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami-Mawashi-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Haito-Uchi
 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Uraken-Uchi, překrok do Zenkutsu-Dachi se Shuto-Uchi, Gyaku-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi, Uraken-Uchi, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Oi-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ushiro-Geri, Gyaku-Tsuki
 • 5x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage, Yoko-Geri-Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem
 • Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae-Geri vpřed, Ushiro-Geri zpět stejnou nohou bez došlapu na zem
 • Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Tsuki
 • Jiyu Kamae, dvě různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře

Kata

 • Shitei Kata
 • Heian 1-5
 • Tekki Shodan
 • Tokui Kata
 • Taiji Nidan
 • Bassai Dai

Kumite Jiyu-Ippon-Kumite

Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Jodan-Mawashi-Geri

Jiyu-Kumite

 1 KYU – hnědé obi
Kihon

 • 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Gyaku-Sanbon-Tsuki
 • 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Mae-Geri-Chudan, zpět do Zenkutsu-Dachi se Sanbon-Tsuki
 • 5x Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Mae-Geri, Gyaku-Tsuki
 • 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, překrok do Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke
 • 5x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, Yoko-Geri-Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem, vpřed do Kiba-Dachi (Kamae) s Mawashi-Geri
 • 5x Shiho-Zenkutsu-Dachi, Tate-Shuto-Uke, Gyaku-Tsuki
 • Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae-Geri, Yoko-Geri-Keage, Mawashi-Geri stejnou nohou bez došlapu na zem
 • Silové cvičení Fudo-Dachi (Kamae), do Zenkutsu-Dachi Gyaku Tsuki
 • Jiyu-Kamae, tři různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře

Kata

 • Shitei Kat
 • Heian Oi-Kumi
 • Taiji-Nidan
 • Tokui Kata
 • Bassai Dai,
 • Jion

Kumite Jiyu-Ippon-Kumite

Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Chudan-Mae-Geri

Jiyu-Kumite

 SHO DAN – černé obi
Waza

 • Dachi
  Zenkutsu, Kokutsu, Kiba, Fudo, Kosa, Renoji, Neko-Ashi, Sanchin

Uke-Waza

 • Gedan-Barai, Age, Uchi, Soto, Shuto, Morote, Kakiwake, Juji, Haisu, Teiso, Sokumen, Awasate-Te-Uke-Haito, Osae-Uke, Nagashi-Te-Uke, Tsukami-Mawashi-Uke

Te-Waza

 • Oi, Gyuaku, Kizami, Nukite, Tetsui, Ura, Empi, Shuto, Haito, Kagi, Morote, Uraken, Teisho-Uchi

Geri-Waza

 • Mae, Yoko-Kaege, Yoko-Kekomi, Mika-Tsuki, Hiza, Mawashi, Ushiro, Nami-Gaeshi, Ashi-Barai, Kizami, Ura-Mawashi-Geri

Kihon

 • Kombinace ze tří různých základních technik ve třech možných pozicích dle zkušebního komisaře.
 • Kombinace různých bojových technik dle zkušebního komisaře
 • Oi-Tsuki, Gyaku-Tsuki, Age-Empi-Uchi
 • Age-Uke, Gyaku-Tsuki, Mae-Empi-Uchi
 • Uchi-Uke, Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki
 • Soto-Uke, Gyaku-Tsuki, Uraken-Uchi
 • Soto-Uke, Yoko-Empi-Uchi, Uraken-Uchi
 • Shuto-Uke, Mae-Geri, Nukite, Shuto-Uchi
 • Mae-Geri
 • Ren-Geri
 • Yoko-Geri-Keage
 • Yoko-Geri-Kekomi
 • Mawashi-Geri
 • Mawashi-Geri, Yoko-Geri-Kekomi
 • Shiho-Tsuki
 • Shiho-Geri

Kata

 • Shitei-Kata
 • Heian Oi-Kumi
 • Tokui Kata
 • Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Empi, Taiji Shodan, Taiji Nidan, Hangetsu

Kumite

 • Jiyu-Ippon-Kumite
 • Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Ushiro-Geri
 • Jiyu-Kumite

Test

 • Kontrola přesnosti úderu a kopu Oi-Tsuki nebo Mae-Geri, 10 pokusů, pohyblivý cíl Tameshi-Wari-Gyaku-Tsuki, dřevěná deska 400x300x20mm
 NI DAN – černé obi
Waza
Dachi

 • Zenkutsu, Kokutsu, Kiba, Fudo, Kosa, Renoji, Neko-Ashi, Sanchin, Hangetsu

Uke-Waza

 • Gedan-Barai, Age, Uchi, Soto, Shuto, Morote, Kakiwake, Juji, Haisu, Teisho, Empi-Joko, Uraken, Sokumen, Osae, Otoshi, Zukami, Sukui

Te-Waza

 • Oi, Gyaku, Kizami, Nukite, Tesui, Ura, Empi, Shuto, Haito, Kagi, Morote, Uraken, Teisho, Age-Tsuki

Geri-Waza

 • Mae, Yoko-Keage, Yoko-Kekomi, Fumikomi, Mika-Tsuki, Hiza, Mawashi, Ushiro, Nami-Gaeshi, Ashi-Barai, Ura-Mawashi, Kizami

Kihon

 • Kombinace ze čtyř různých základních technik ve čtyřech různých pozicích dle zkušebního komisaře
 • Kombinace různých bojových technik (Jiyu-Kamae) dle zkušebního komisaře
 • Kizami-Tsuki, Sanbo-Tsuki, Uraken-Uchi, Gyaku-Tsuki, Age-Empi-Tsuki
 • Kizami-Tsuki, Mae-Geri, Oi-Tsuki, Yoko-Geri
 • Age-Uke, Mawashi-Geri, Uraken-Uchi, Yoko-Geri, Gyaku-Tsuki
 • Yoko-Geri-Keage, Yoko-Geri-Kekomi
 • Mae-Geri, Yoko-Geri, Ushiro-Geri, Mawashi-Geri
 • Shiho-Tate-Shuto-Uke, Gyaku-Tsuki

Kata

 • Taiji Nidan

Kombinace

 • Bassai Dai, Kauku Dai, Empi
 • Jion, Empi, Sanchin
 • Shitei Kata
 • Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Empi, Taiji Nidan, Taiji Shodan
 • Tokui KataMeikyo Shodan, Meikyo Nidan, Bassai Sho, Kanku Sho

Kumite
Jiyu-Ippon-Kumite

 • Kizami-Tsuki-Jodan, Gyaku-Tsuki-Chudan, Mae-Geri, Kizami-Mawashi-Geri-Jodan, Ushiro-Geri

Prvky sebeobrany

 • Jiyu Kumite proti dvěma kandidátům na stejný technický stupeň
 SAN DAN – černé obi
Waza
Dachi

 • Zenkutsu, Kokutsu, Kiba, Fudo, Kosa, Renoji, Sanchin, Neko-Ashi, Hangetsu, Sagi-Ashi, Tsuru-Ashi, Hanosku, Musubi

Uke-Waza

 • Gedan-barai, Age, Uchi, Soto, Shuto, Morote, Kakiwake, Juji, Haisu, Teisho, Empi, Uraken, Sokumen, Osae, Otoshi, Zukami, Sukui, Nagashi, Tebui-Kake, Haito, Tesho-Awase, Ashi-Uke, Bo, Gyaku, Tsukami, Mawashi

Te-Waza

 • Oi, Gyaku, Kizami, Nukite, Tetsui, Ura, Empi, Shuto, Haito, Keage, Morote, Uraken, Teisho, Age-Tsuki

Geri-Waza

 • Mawashi-Geri-Tsuki, Hiza, Mawashi, Ushiro, Nami-Geashi, Kizami, Ashi-Barai, Ura-Mawashi, Ushiro-Mawashi

Kihon

 • Kombinace z pěti různých základních technik v pěti možných pozicích dle zkušebního komisaře
 • Kombinace různých bojových technik (Jiyu-Kamae) dle zkušebního komisaře
 • Shiho-Tate-Shuto-Uke, Gyaku-Tsuki
 • Shiho-Tate-Shuto-Uke, Mae-Geri

Shiho-Geri

Kombinace

 • Kizami-Tsuki, Kizami-Geri, Gyaku-Tsuki, Mawashi-Geri,
 • Gyaku-Tsuki, Mae-Geri, Mawashi-Geri, Yoko-Geri, Age-Uke,
 • Soto-Uke, Gedan-Barai, Uchi-Uke, Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki,
 • Ushiro-Geri, Mawashi-Geri, Yoko-Geri, Uraken-Tsuki, Gyaku-Tsuki
 • Kata

Shitei Kata

 • Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Empi, Taiji Shodan, Taiji Nidan, Hangetsu

Kombinace

 • Kanku-Dai, Empi, Hangetsu
 • Kanku-Dai, Empi, Sanchin
 • Jion, Empi, Kanku-Dai, Sanchin

Tekui Kata

 • Tekki Nidan, Tekki Sandan, Taiji Nidan, Bassai Sho, Kanku Sho, Chinte, Jitte, Sochin, Gankaku, Nijushino, Meikyo Shodan, Meikyo Nidan, Kaminari, Shiryki, Washi-No-Mai

Kumite

 • Jiyu-Ippon-Kumite

Prvky sebeobrany

Jiyu Kumite

 • Proti dvěma kandidátům stejného stupně
 • Se svázanýma rukama proti dvěma soupeřům

Zkušební řád je určený pouze pro vnitřní potřebu členů KFI